Nonprofits in Shelby, Nebraska

American Legion 1 Blk S Of Po

296
PO Box 53, Shelby, NE 68662

American Legion Auxiliary

296 Frank McMillen
335 N Washington St, Shelby, NE 68662

Nebraska 4-H Foundation

Rising City Livestock 4-H Club
127 27 Road, Shelby, NE 68662

Order Of The Eastern Star Of Nebraska

0193 Shelby Chapter
PO Box 3, Shelby, NE 68662

Sacred Heart Catholic Church Of Shelby

PO Box 340, Shelby, NE 68662

Shelby Cemetery Assn

PO Box 247, Shelby, NE 68662

Shelby Library Foundation

140 E Washington St, Shelby, NE 68662

Shelby Senior Citizens Inc

PO Box 343, Shelby, NE 68662

Teammates Of Shelby Rising City

650 N Walnut St, Shelby, NE 68662