Nonprofits in Oshkosh, Nebraska

4-H Clubs & Affiliated 4-H Organizations

Garden County Blue Creek Mavericks
PO Box 487, Oshkosh, NE 69154

American Legion Auxiliary

210 Shaw-Jeppson
5848 Road 181, Oshkosh, NE 69154

Fraternal Order Of Eagles

4283 Aerie
PO Box 118, Oshkosh, NE 69154

Fraternal Order Of Eagles

4283 Aux
201 Main St, Oshkosh, NE 69154

Fraternal Order Of Eagles

4283 Aux
PO Box 453, Oshkosh, NE 69154

Free & Accepted Masons Of Nebraska Mahf

286 Oshkosh
PO Box 21, Oshkosh, NE 69154

Garden County Hospital & Nursing Home

Oshkosh Medical Clinic
1100 W 2nd St, Oshkosh, NE 69154

Historical Society Of Garden County

413 W 6th St, Oshkosh, NE 69154

International Association Of Lions Clubs

13266 Oshkosh
PO Box 632, Oshkosh, NE 69154

International Association Of Lions Clubs

Oshkosh
410 W 6th St, Oshkosh, NE 69154

Order Of The Eastern Star Of Nebraska

0264 Oshkosh Chapter
17751 Road 58, Oshkosh, NE 69154

Oshkosh Country Club

PO Box 501, Oshkosh, NE 69154

Panhandle Senior Citizens Center

303 Main St, Oshkosh, NE 69154

St Mark Lutheran Church

200 East E St, Oshkosh, NE 69154

Teammates Mentoring Program

Teammates Of Garden County
PO Box 230, Oshkosh, NE 69154

Veterans Of Foreign Wars Of The United States Dept Of Nebraska

5379 Vfw-Ne
5245 Highway 27, Oshkosh, NE 69154