Nonprofits in Ave Maria, Florida

Apostles Foundation Inc

5883 Plymouth Pl, Ave Maria, FL 34142

Ave Maria College

5050 Ave Maria Blvd, Ave Maria, FL 34142

Ave Maria Foundation For The Arts Inc

5050 Ave Maria Blvd, Ave Maria, FL 34142

Ave Maria University Inc

5050 Ave Maria Blvd, Ave Maria, FL 34142

Ave Maria University Land Trust Inc

5050 Ave Maria Blvd, Ave Maria, FL 34142

Christ Music

5161 Taylor Dr, Ave Maria, FL 34142

Knights Of Columbus

13753 Ave Maria University Council
Ave Maria Knights Of Columbus, Ave Maria, FL 34142

Knights Of Columbus Ave Maria Oratory Council No 14697

5133 Taylor Dr, Ave Maria, FL 34142

Legatus

Legatus Of Seattle
5072 Annunciation Cir Ste 202, Ave Maria, FL 34142

Legatus

Legatus Of Palm Springs
5072 Annunciation Cir Ste 202, Ave Maria, FL 34142

Legatus

Legatus Of Columbus
5072 Annunciation Cir Ste 202, Ave Maria, FL 34142

Legatus

Legatus Of Mobile
5072 Annunciation Cir Ste 202, Ave Maria, FL 34142

Legatus

Legatus Of West La
5072 Annunciation Cir Ste 202, Ave Maria, FL 34142

Legatus

Legatus Of San Juan Capistrano
5072 Annunciation Cir Ste 202, Ave Maria, FL 34142

Legatus

Legatus Of Lincoln
5072 Annunciation Cir Ste 202, Ave Maria, FL 34142

Legatus

Legatus Of San Jose
5072 Annunciation Cir Ste 202, Ave Maria, FL 34142

Legatus

Legatus Of Lehigh Valley
5072 Annunciation Cir Ste 202, Ave Maria, FL 34142

Legatus

Legatus Of Phoenix
5072 Annunciation Cir Ste 202, Ave Maria, FL 34142

Legatus

Legatus Of Peoria
5072 Annunciation Cir Ste 202, Ave Maria, FL 34142

Legatus

Legatus Of Naples
5072 Annunciation Cir Ste 202, Ave Maria, FL 34142

Legatus

Legatus Of Fort Worth
5072 Annunciation Cir Ste 202, Ave Maria, FL 34142

Legatus

Legatus Of Jacksonville
5072 Annunciation Cir Ste 202, Ave Maria, FL 34142

Legatus

Legatus Genesis Chapter
5072 Annunciation Cir Unit 202, Ave Maria, FL 34142

Legatus

Legatus Of Napa
5072 Annunciation Cir Ste 202, Ave Maria, FL 34142